Paradis med Forus-parkering?

Helge Solum Larsen (V) fikk heller ikke i bystyret gjennomslag for å strupe utbyggingen av P-plasser til nye Statens Hus på Lagårdsveien.