• Lars Idar Waage

18,6 millioner til fotråte-bekjempelse

Landbruks— og matdepartementet setter av 18,6 millioner kroner til kartlegging av fotråte i sauebesetninger, til analyser, smittesaneringer og annen kompensasjon til bønder som er rammet.