- Under- rapportering er vanlig

Vold mot ansatte i hjemmetjenesten skjer nesten aldri, trusler er mer vanlig. At hjemmetjenesten aldri melder fra om slike situasjoner, skjer ofte.