• UENIGE OM GRENSER: Aktor, politiadvokat Sigve Espeland, til venstre, og forsvarer, advokat Kjell Holst Sæther, skal i sine prosedyrer i dag blant annet trekke grensene for når en fysisk berøring mellom mennesker er seksuelt motivert og når den er vennskapelig.

Skarpe kontraster i utuktsak mot KrF-politiker