• Pål Christensen

Kunstgraset tilgriset av blåmaling