- Best å være pensjonist i Stavanger

Stavanger kommune regner med at byen passere 140.000 innbyggere i 2025.