Halvorsen taler varmt for bybane

Skal bybanen komme, må andre prosjekter droppes. Finansminister Kristin Halvorsen ber Rogaland lese klimaforliket og bestemme seg for hva som haster mest de neste ti årene.