– For mange fikk folgehus før

I 15 år fikk Reidar Berge folgehussøknadene i Sola på bordet. Han mener innstrammingen burde ha kommet for lenge siden.