Felles forsvar for det hellige

Magazinets krenking av profeten Muhammed er uakseptabel ut fra både et muslimsk og kristent syn, mener både muslimske og kristne ledere i Rogaland.