– Stor slitasje blant personalet

Slitasje og sterkt arbeidspress på de ansatte har tæret på sengepost E2 ved psykiatrisk avdeling. Det sier tillitsvalgt Synnøve Grønnestad.