• Striden om turveien i Gauselvågen, hvor Hanne Thomsen bor, har vært avgjørende for hennes beslutning om ikke å stille til gjenvalg som styreleder i Stavanger Turistforening. (Foto: Jan Tore Glenjen)

Thomsen tar ikke gjenvalg