Trives godt i kommunen

2400 medarbeidere i Sandnes kommune sier at de tilfreds eller meget tilfreds med sin arbeidsplass.