• Jarle Aasland

Vurderer å fjerne gangfelt

De fleste anser gangfelt som et sikkert sted å krysse veien. Men det er ikke nødvendigvis slik, mener vegvesenet.