Slik blir Holmens nye ansikt utad

Innseilingen til Stavanger får nytt ansikt. Politikerne har endelig godkjent denne sjøhusrekken ved DSD-bygget.