• Glenn Stangeland

Tørre friminutter ble nedstemt