Venter på klarsignal for nytt operasjonstilbud

400 pasienter bare i Helse Vest, venter på operasjoner mot fedme. SUS er klar til å bistå pasienter med sykelig overvekt. Tilbudet bør gis til pasienter som veier under 150 kg.