Arbeidstilsynet ser alvorlig på forholdene på Blidensol

Tilsynet reagerer sterkt på at blant annet informasjon om ansattes sykefravær og helsetilstand er lagt ut på nettet.

– Dette er en alvorlig sak, sier Guro Fykse i Arbeidstilsynet om flere forhold ved Blidensol sykehjem i Stavanger.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Dette er en alvorlig sak. Arbeidstilsynet ser svært alvorlig på offentliggjøring av ansattes sykefravær og helsetilstand og at slike dokumenter er lagt ut på nettet, sier Guro Fykse, tilsynsleder i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har nå gitt driftsstyret ved Blidensol sykehjem pålegg om å utbedre tre lovstridige forhold.

«Utilbørlig opptreden»

Blant annet har tilsynet bedt driftsstyret om å fjerne opplysninger om en ansatt som er unntatt offentlighet.

Les også

Blidensol-styret får refs av Arbeidstilsynet

Les også

Stavanger kommune svært bekymret for Blidensol

Les også

- Rabaldermøte på Blidensol

«Vi ser alvorlig på at til tross for at brevet fra bedriftshelsetjenesten var adressert til avdelingsleder ved Blidensol sykehjem og merket unntatt offentlighet, offentliggjør styreleder brevet. Det er i tilbakemeldingen gitt beskrivelser om ytterligere ansattes sitt sykefravær. Arbeidstilsynet vurderer at dette forsterker vår begrunnelse om utilbørlig opptreden ovenfor ansatte fra styreleder», heter det i brevet.

Arbeidsgiver skal være lojal overfor hver enkelt ansatt. Det innebærer blant annet at en leder skal være tilbakeholden med å dele personlige opplysninger om ansatte med andre.

– Kan dette oppfattes som mobbing av den ansatte?

– Vi har brukt begrepet utilbørlig opptreden, og dette er alvorlig, sier Fykse.

Hun henviser til at det i arbeidsmiljøloven står at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

– Det er óg alvorlig at de ikke har fulgt arbeidsmiljøloven når det gjelder ansattes medvirkning. Ansatte skal involveres i saker som angår arbeidsmiljøet. Både vedtaket om arbeidsantrekk og valg av ny bedriftshelsetjeneste er eksempel på saker som skal behandles i arbeidsmiljøutvalget. Det ser vi ikke er gjort her, sier hun og understreker at målet er et forsvarlig arbeidsmiljø og at spillereglene i arbeidslivet skal følges.

Sykefravær og konflikter

Arbeidstilsynet skriver også at vedtak som er gjort i driftsstyret har gitt arbeidsrelatert sykefravær, konflikter og har påvirket arbeidsmiljøet ved sykehjemmet negativt.

– Dette er også en utfordrende sak for Arbeidstilsynet fordi vi vanligvis forholder oss til daglig leder som arbeidsgiver. Her ser det ut til at driftsstyret har tatt den posisjonen og detaljstyrer virksomheten. Ut i fra det vi har sett, må vi definere driftsstyret som arbeidsgiver, sier Fykse.

I brevet heter det videre:

«Arbeidstilsynet vurderer at Blidensol sykehjem i denne saken ikke følger sine egne vedtekter og grunnverdier og at dette skaper arbeidsmiljøutfordringer som det nå må arbeides med å løse.»

Aftenbladet har forgjeves forsøkt å få leder i driftsstyret, Dagny H. H. Welle Pedersen, i tale i denne saken.

Publisert: