• Magnus Øgård Meisal i MyBox AS er svært fornøyd med framdriften i hybelprosjektet.(Foto: Anders Minge)

Studenthybel i boks, i hvert fall for noen

De ferske bygg-ingeniørene Magnus Øgård Meisal og Kristoffer Sørstrønen innredet i fjor en shippingkonteiner til studenthybel. Nå har bachelor-oppgaven tatt av. I august flytter de første leieboerne inn.