• Ordfører Olaug Vervik Bollestad, KrF, i Gjesdal kan lite gjøre med at kommunen på kort tid har fått fem nye, tunge brukere av omsorgstjenester. Hver og én koster 940.000 kroner årlig. Bollestad liker ikke at Gjesdal må ta av reservemidler for å klare distriktsutgiftene. FOTO: Knut S. Vindfallet

Fem nye brukere koster Gjesdal 7 millioner

Fem nye, pleietrengende brukere koster Gjesdal kommune 7 millioner kroner. For å unngå kutt i tjenestetilbudet blir budsjettet utvidet med 8,4 millioner. Nå vil Gjesdal og Klepp finne ut om det er mulig å jobbe klokere.