• Helmer Berre i Sykkelløftet foreviger varaordfører Bjørg Tysdal Moe og en ny historisk begivenhet i Hafrsfjord. Jon Ingemundsen

Nå telles syklistene ved Møllebukta

Et automatisk tellepunkt til 400.000 kroner skal heretter telle alle syklistene som passerer på gang— og sykkelstien langs Hafrsfjord.