• - Jeg tror ikke noen er klar over hvor store de positive ringvirkningene av Ryfast kommer til å bli, sier ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger.

- Ryfast åpner uante muligheter

— Jeg tror ikke noen er klar over hvor store de positive ringvirkningene av Ryfast kommer til å bli, sier ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger.