• Oppløftende ordreinngang, men svekket inntjening er situasjonen ved plogfabrikken foran 2013. Her konsernsjef Ingvald Løyning og nestleder Einar Erga i verkstedklubben. (Foto: Anders Minge) Anders Minge

Stinn ordrebok ved plogfabrikken

Drøyt 500 ansatte ved Kverneland Klepp tar juleferie i visshet om at ordreboka er full langt inn i 2013. Samtidig åpner japanske Kubota pengesekken for investeringer.