• I dette dusjanlegget i Tastahallen har det blitt påvist legionella. Thomas Fosse

Legionellastengte dusjer

Bakterien har blitt påvist i Tastahallen, Hundvåghallen, Tasta bydelsanlegg og S.I.F bydelsanlegg.