• Trond Birkedal er kjent skyldig. Jarle Aasland

Birkedal: - Jeg er skremt

Høyesteretts ankeutvalg har avvist kravet fra Trond Birkedal om å få prøvd skyldspørsmålet på ny i lagmannsretten. Men straffeutmålingen kommer opp til behandling i Høyesterett.