• Forsker og lege Corinna Vossius mener hennes forskningsstudie viser at innsatsen Stavanger kommune har gjort for å bedre sykehjemsmedisinen viser klare positive og målbare resultater. Jonas Haarr Friestad

Sparer de eldre for unødige belastninger

Stavanger har 35 prosent færre innleggelser på SUS pr. sykehjemsseng og år enn resten av Sør-Rogaland, og få unødvendige innleggelser, viser en ny studie.