Evakuerer etter bombetrussel i Tysvær

Politiet har iverksatt evakuering av beboere i et område rundt Dølevegen i Tysvær etter å ha mottatt en bombetrussel mot et bolighus.