Egersunder dømt for seksuelle overgrep

Jenta var bare 6 år da overgrepene startet. Nå må egersunderen sone fire år i fengsel for skadene han har påført jenta.