• Kristina Foss Bru og kjæresten Sondre Mårfelt med brevet fra Spania. Atle Andersen

I dette brevet står det at Kristine har arvet 79 millioner kroner

Etterforskningsleder Egil Vestvik råder henne likevel til å kaste brevet i bosset så fort som mulig.