Lærer dømt for å ha løftet elev (8)

Læreren løftet opp eleven for å irettesette ham. Nå er han dømt for vold.