Flere rutekrangler

Det varslede søksmålet fra Boreal mot det fylkeskommunalt eide Kolumbus er trolig unikt i norsk sammenheng.