• Recep Inal tok med seg fuglen som lå forkommen i Ryfylkegaten. Jonas Haarr Friestad

Forkommen fugl var rugde

— Jeg kunne jo ikke bare la fuglen ligge der, sier drosjesjåfør Recep Inal. Han tok den like godt med seg i drosjen.