• Kolumbus-direktør Odd Aksland (t.v.) og styreleder Edvard Aksnes kan være fornøyd med tallene for 2012. Jonas Haar Friestad

750.000 flere bussreiser

— Økt kapasitet på ekspressrute 60 og to vellykkede publikumskampanjer har nok bidratt til en del av veksten, sier direktør Odd Aksland.