• Den nye landbruksmeldingens mål om økt norsk matproduksjon i hovedsak på norske ressurser i takt med befolkningsveksten blir ikke mindre utfordrende etter de nye tallene Statens landbruksforvaltning nå legger fram. Jonas Haarr Friestad

850 nye bønder kaster kortene

Foreløpige tall viser at det ble 853 færre aktive landbruksforetak, hvorav 51 i Rogaland, fra august 2011 til august 2012.