• Distriktssekretær Morten Larsen i Fellesforbundet for Rogaland og Agder-fylkene drøfter situasjonen ved motorverkstedet på Sola med Svante Glad som er leder av Fellesbundets klubb ved Pratt & Whitney Norway Engine Center. Fredrik Refvem

Full strid ved motorverkstedet

Det er full strid mellom de amerikanske eierne og sjefene ved jetmotorverkstedet Pratt & Whitney på Sola på den ene siden og Fellesforbundet, de lokale fagforeningene og Rogaland fylkeskommune på den andre.