Flyktet fra politiet

18-åringen ville ikke la seg kontrollere.