Nytt Nav-nei til pappa Erlend Bore

Erlend Bore fra Sola bommet på søknadsfristen for utsatt farspermisjon og tapte nesten 50.000 kroner. Fordi reglene om permisjonen kom i brev til mor, klaget han på avslaget, men har ikke vunnet fram.