• Fatih Dugan på lommen som i utgangspunktet er reservert for el-taxier. - Ikke alle ønsker å respektere denne ordningen, sier han. Jon Ingemundsen

El-taxier kan gi flyplass-boikott

I dag har el-taxier et fortrinn på Sola flyplass, da de får komme foran de andre taxiene i køen. Nå reagerer flere taxisjåfører på ordningen, og vurderer kjøreboikott til flyplassen.