• Dette synet skal møte deg etter 25 kilometer undersjøisk tunnel fra Randaberg til Bokn. Blått hav, blå himmel og strake veien. Statens vegvesen, Cowi

- Ja, så fin blir Rogfast

Rogfast slynger seg grasiøst mellom knauser og blått hav på de nye animasjonsbildene som Statens vegvesen har laget av prosjektet.