• Kjapp tilgang til pasientens helseopplysninger er ekstra viktig i en akuttsituasjon, er ett av argumentene for en kjernejournal. Kristian Jacobsen

Helsen din skal på nett

Nå skal medisinene og allergiene dine på nett. Stavanger blir prøvekommune for en nasjonal kjernejournal som skal registrere viktig medisinsk informasjon om den enkelte.