• På det digitale kartet kan du få en oversikt over hvem som har garasjesalg. Gå inn på lenken i teksten for å finne garasjene.

Her kan du gjøre garasjekupp i dag

230 beboere i hele Stavanger åpner i dag sine garasjer. Her kan du sikre deg bruktgjenstander, snurrepiperier og merkverdigste ting.