• Hver femte Stavanger-innbygger har innvandrerbakgrunn. Her fra den internasjonale 17. mai-feiringen i Bjergsted. FOTO: Kristian Jacobsen

20 prosent av Stavanger innbyggere er innvandrere

Hver femte innbygger i Stavanger er nå innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.