Hentet av Luftambulansen etter utforkjøring på Bue