Våknet av at noen førsøkte å stjele bil

Bilen ble ikke oppbrutt, men en beruset mann hadde tatt tilhold for å sove.