• I Jæren tingrett er 45-åringen dømt til fengsel i 45 dager, 30 dager gjort betinget fordi sakene har blitt liggende lenge hos politiet. (Illustrasjonsfoto: Pål Christensen) Pål Christensen

I fengsel etter 33 tjuverier

45-åringen innrømmer flere år med butikktjuverier i Sandnes og Stavanger.