• Denne rustne mannen til Antony Gormley har sett mye fotball, men nå blir det en seks år lang pause. Pål Christensen

Kiellandsmyrå blir anleggsområde i seks år

Snart stenges Kiellandsmyrå for fotballspill i seks år. Ryfast-prosjektet trenger området til brakker og anleggsmaskiner.