• Petter Solberg og fylkesordfører Tom Tvedt åpner runde to av Ungdomsprosjektet, sammen med ungdommer som selv driver motorsport. Fra venstre: Wilhelm Sund (19), Bjørn Harald Sunneland (19), Petter Solberg, Tom Tvedt, Daniel Barka (27), Martin Fawell (25), og Martin Schanche jr. (39). Jonas Haarr Friestad

Liker ikke Petter Solbergs råkjøring

Trygg Trafikk-leder Ingrid Lea Mæland liker ikke Petter Solbergs råkjøring, men mener han kan fortsette som ungdomsforbilde.