Ingen istrygge vann i Sandnes

God frost noen få dager har ikke ført til at det er trygt å ferdes på ulike vann i Sandnes foreløpig.