TV-sjekking blant jur og spener

Hvor lurt er det av Sokndal å profilere seg på TV som en fraflyttingstruet avkrok der kvinnfolkene har reist?