• soma.JPG Ronny Hjertås

Trafikkulykke ved Soma gård

Det har vært en trafikkulykke i Sandnesveien , ved Soma gård.