• Trude Hoel valte nynorskklasse for dottera Tilde og ville gjort det same om ho kunne velja ein gong til. Arikvfoto. FOTO: Solveig Grødem Sandelson

Valte nynorsk for dottera

Trude Hoel meiner at borna som lærer nynorsk på barneskulen vert meir språkbevisste.